یک آرزوی تاشده

بررسی تخصصی انیمیشن A Folded Wish

یک آرزوی تاشده

author-img

توسط : کدومو ارزیاب کدومو

2 ماه پیش مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه
12 + kodoumo-logo
امتیازدهی‌های «کدومو» مبتنی بر مهم‌ترین مطالعات رشد است. ما حداقلی از سن را نمایش می‌دهیم که محتوای اثر از لحاظ رشد کودک مناسب باشد. درجه‌بندی این قسمت، بر اساس کیفیت کلی اثر است.

«یک آرزوی تاشده» انیمیشنی کوتاه و صامت درباره‌ی دوخواهر ژاپنی‌ است. این خواهران دوقلو و کوچک از بیماری رنج می‌برند و آرزوی بهبودی دارند. آن‌ها قصد دارند هزار پرنده‌ی کاغذی بسازند تا طبق افسانه‌ای ژاپنی آرزویشان برآورده شود. صمیمیتی که در رفتار دوخواهر مشخص است، می‌تواند الگوی مناسبی برای کودکان باشد. درعین‌حال به پایان‌رسیدن این اثر با مرگ یکی از خواهرها همراه است که ممکن است باعث تحریک احساسات کودکان شود و تأثیر عمیقی روی آن‌ها بگذارد.

سال 2020 7 دقیقه جزئیات کامل اثر

شاخص های اثر

شما هم بررسی کنید
جزئیات
ترس

این انیمیشن یک پایان‌بندی غم‌انگیز دارد. پس از نمایش دو دختربچه که خواهرانی صمیمی هستند، پایان داستان با مرگ یکی از خواهرها و ناراحتی و اشک‌ریختن خواهر دیگر همراه می‌شود.

جزئیات
پیام مثبت

سراسر این انیمیشن نمایش روابط صمیمانه‌ی دوخواهر است. آن دو با هم بازی می‌کنند و از بودن باهم لذت می‌برند، از بیماری یکدیگر ناراحت می‌شوند و آرزوی بهبودی یکدیگر را دارند. آن‌ها صمیمانه برای برآورده‌شدن آرزویشان در کنار یکدیگر درناهای کاغذی می‌سازند. یکی از پیام‌های این انیمیشن، حقیقت تلخ ازدست‌دادن عزیزان است که در مرگ یکی از خواهرهای داستان نمایش داده می‌شود.

جزئیات
الگوی مثبت

روابط صمیمانه‌ی خواهران دوقلوی داستان با یکدیگر، الگوی مناسبی از روابط خواهرانه است.

جزئیات
ارزش آموزشی

مبنای این داستان یک افسانه‌ی ژاپنی به ‌نام «هزار درنای کاغذی» است که طی این افسانه هرکس هزار درنای کاغذی بسازد، آرزویش برآورده می‌شود. خواهران این داستان، این افسانه را باور کردند و برای رهاشدن از بیماری با کمک هم درنای کاغذی می‌سازند.

درباره‌ی پیام انیمیشن با کودکان خود صحبت کنید و سعی کنید تأثیر ناراحت‌کننده‌ی پایان‌بندی فیلم را در آن‌ها کاهش دهید. اگر صلاح دانستید درباره‌ی ازدست‌دادن نزدیکان و راه کنارآمدن با این حقیقت با فرزندان خود صحبت کنید.

می‌توانید درباره‌ی افسانه‌ی ژاپنی هزار درنای کاغذی به فرزندتان توضیح دهید و از او بپرسید که تا چه حد افسانه‌ها قابل باورند. از آن‌ها بپرسید راه‌های دیگر برای کمک‌کردن به بهبودی یک بیمار چیست؟

خلاصه: درباره‌ی پیام انیمیشن با کودکان خود صحبت کنید و سعی کنید تأثیر ناراحت‌کننده‌ی پایان‌بندی فیلم را در آن‌ها کاهش دهید.

نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد

هیچ نظری وجود ندارد

افزودن دیدگاه