رفقای گرد و غباری

بررسی تخصصی انیمیشن Dust Buddies

رفقای گرد و غباری

author-img

توسط : طیبه فرج زاده ارزیاب کدومو

3 هفته پیش مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه
6 + kodoumo-logo
امتیازدهی‌های «کدومو» مبتنی بر مهم‌ترین مطالعات رشد است. ما حداقلی از سن را نمایش می‌دهیم که محتوای اثر از لحاظ رشد کودک مناسب باشد. درجه‌بندی این قسمت، بر اساس کیفیت کلی اثر است.

گردوغبارهایی که در خانه‌ای به آرامی زندگی می‌کنند و از غذاهای ریخته‌شده روی زمین تغذیه می‌کنند تا اینکه خدمتکار خانه سرمی‌رسد.

سال 2016 4 دقیقه جزئیات کامل اثر

شاخص های اثر

شما هم بررسی کنید
جزئیات
خشونت

زن خدمتکار توسط گرد و غبار‌ها به درون جارو مکیده می‌شود.

جزئیات
ترس

مکیده‌شدن گردوغبارها به داخل جاروبرقی و همچنین فضای بسته‌ی داخل آن ترس ایجاد می‌کند؛ اما فضای ایجادشده فانتزی و آمیخته با طنز است و از شدت آن می‌کاهد.

جزئیات
ناهنجاری اجتماعی

یکی از گرد و غبار‌ها، دیگری را مسخره می‌کند، اما بعد پشیمان می‌شود.

جزئیات
پیام مثبت

«گردوغبارها» بایکدیگر برای پیدا کردن غذا، نجات یکدیگر و بیرون کردن خدمتکار از خانه همکاری می‌کنند. کوچک‌ترین آنها برای کمک به دوستانش جان خود را به خطر می‌اندازد.

جزئیات
الگوی مثبت

هرکدام از شخصیت‌های داستان که نویسنده آنها را خلق کرده است می‌توانند الگوی خوبی برای نشان‌دادن کار گروهی، همکاری و دوستی باشند.

درباره موقعیت‌های داستان از کودک خود سوال کنید.

از او بخواهید او نیز راه حلی را برای این موقعیت‌ها بیان کند.

نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد

هیچ نظری وجود ندارد

افزودن دیدگاه