قصد داریم یک راه بسیار ساده و سریع برای ساخت گیره سر نمدی  مخصوص دختر کوچولو ها را آموزش دهیم.

مواد لازم برای ساخت گیره سر زیبا:

نمد (اضافی نمدهای کارهای هنری)

گیره سر

نخ
سوزن

دکمه

مراحل  انجام کار:

برای درست کردن گیره نمدی در مرحله اول اشکال ساده زیر را روی نمد بکشید: اشک و مثلت.

جزئیات مثل چشم جوجه و دکمه های تزئینی را وصل کنید.

یک سوراخ کوچک روی تکه دیگر نمد ایجاد کنید و گیره را از داخل آن رد کنید.

دوتکه را روی هم قرار دهید و کوک بزنید و نوک پرنده را هم در جای مناسب خود بدوزید.