در این مطلب سعی داریم به یکی از کاردستی های زیبا و جالب که می توان با کارتن تخم مرغ ساخت بپردازیم…

 

استفاده از وسایل بلا استفاده و ساخت اسباب بازی هایی زیبا برای کودکان آن ها را به حفظ وسایل خود و احترام به محیط زیست ترغیب خواهد کرد. روش ساخت این کاردستی آسان می باشد.

مرحله اول: ابتدا یک کارتن تخم مرغ یا شانه تخم مرغ تهیه کنید و به صورت طولی یکی از ردیف های آن را همانند تصویر زیر برش بزنید.


مرحله دوم: در این بخش به کمک رنگ سبز یا استفاده از گواش و قلم مو تمامی سطح بالایی ردیف برش خورده شانه تخم مرغ را رنگ آمیزی کنید.


مرحله سوم: در این مرحله به کمک دستگاه سوراخ کن یا با چاقو در بخش جلویی شانه تخم مرغ دو سوراخ برای چشم ایجاد کنید.


مرحله چهارم: در این مرحله مقداری سیم تهیه کنید و روی آن را با نخ کاموا زرد رنگ بپوشانید و سپس از زیر بخش شانه تخم مرغ که سوراخ کرده اید عبور داده تا بتوانید برای کرم شب تاب شاخک ایجاد کنید.

مرحله پنجم: در این بخش به کمک چشم عروسک برای کرم شب تاب چشم قرار دهید. و همچنین با ماژیک لب آن را ایجاد کنید.

مرحله ششم: با قرار دادن یک گل کوچک بین شاخک ها، کرم شب تاب خود را تکمیل کنید.